;


Kontaktmapka
Pro zvětšení klikni
Mateřská škola Sloupnice
 
Horní Sloupnice 270
Sloupnice
565 53
okr.Svitavy

IčO: 70986665
Tel: 465 549 164
Email: materska.skola@sloupnice.czPrávní forma: příspěvková organizace
samostatné zařízení
Statutární orgán školy: Mikulecká Iva
Zřizovatel školy: Obec Sloupnice

Informace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady ( EU ) 2016 / 679

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajú

( obecné nařízení o ochraně osobních údajú neboli GDPR )

 

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisú. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných státú.

Každý má možnost podat na zpúsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajúm, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

Správce OÚ:  Mateřská škola Sloupnice

sídlo: Horní Sloupnice 270, Sloupnice 565 53, Ič: 70986665, DS: cgpn5dn , telefon: 465 549 164,

 e-mail: materska.skola@sloupnice.cz

Pověřenec pro OÚ:  ROT

e-mail: Ing. Jirí Kment , kment@irot.cz, tel. 604 720 062,

úřední dny: Po – Pá 7.oo – 15.oo hod.