;
Dobré ráno
je neděle 21.7.2019
Svátek má: Vítězslav
zítra: Magdaléna

O nás

Mateřská škola sídlí v obecní budově bývalé základní školy. V roce 1993 byla provedena rekonstrukce s vnitřními úpravami a vybudováno únikové schodiště, nové plynové topení. V letech 2004 – 2006 byla provedena rekonstrukce podlah prvního patra budovy a rozšíření prostor jedné třídy o bývalou ředitelnu,v roce 2008 byla provedena výměna oken v celé budově a v roce 2016 byla provedena celková rekonstrukce umývárny.

V roce 2018 se opravila třída kytiček, a vybavila se novým nábytkem. Byla provedena výměna střešní krytiny.

Postupně vznikly dvě dostatečně prostorné a světlé třídy s kapacitou pro 25 dětí, prostorové uspořádání vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Zařízení školy a tříd, hračky a náčiní bylo také obnoveno a doplněno tak, aby odpovídalo potřebám výchovné práce s dětmi. Podle finančních možností se průběžně obnovuje. Hračky a stavebnice jsou umístěny v otevřených skříňkách tak, aby je děti dobře viděly a aby si je mohly samy brát a ukládat.

 

Třídy jsou věkově heterogenní, tedy s dětmi od tří do sedmi let.

Hygienické zařízení je přizpůsobené věku dětí a hygienickým normám. Je společné pro obě třídy, děti se střídají dle režimu. Po obědě si děti čistí zuby v rámci preventivní péče o své zdraví.

V mezipatře byla z bývalé nevyhovující šatny vybudována ředitelna a zároveň kancelář pro vedoucí školní jídelny, a také archiv. Dále se v prvním patře nachází školní jídelna a kuchyň.

Prosluněná školní zahrada se nachází asi 50 metrů pod MŠ. Je vybavena pískovištěm, několika zahradními průlezkami, horolezeckou stěnou a skluzavkou, závěsnými houpačkami a lany. V roce 2018 na zahradě přibyla pergola, ktrá slouží dětem na hraní, ale také je chrání před sluncem.Jsou zde i fotbalové branky a malé indiánské ohniště. Na zahradě jsme upravili chodníky, které nyní děti rády využívají při jízdě na tříkolkách, koloběžkách a kolech. Buňku na uložení pomůcek a hraček jsme zrekonstruovali. Prostory školní zahrady jsou vybavené tak, aby umožnily dětem rozmanité hry a pohybové aktivity. Vzhled zahrady dotváří květinový břeh, několik stromů a keřů. Na zahradě přibyl kolotoč a barevná „pirátská“ loďORGANIZACE DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

I. TŘÍDA KYTIČKY   II. TŘÍDA BERUŠKY  
06:00 - 09:30 spontánní hry dětí, nabídka plánovaných činností a plnění cílů ve skupinách a individuálně, ranní cvičení, svačina 07:15 - 10:00 spontánní hry dětí, nabídka plánovaných činností a plnění cílů ve skupinách a individuálně, ranní cvičení, svačina
09:30 - 11:30 pobyt venku 10:00 - 12:00 pobyt venku
11:30 - 12:00 hygiena, oběd 12:00 - 12:30 hygiena, oběd
12:00 - 14:15 hygiena, odpočinek dětí 12:30 - 14:15 hygiena, odpočinek - předškoláci náhradní nespací aktivity – odpočinek, péče speciálně pedagogická, logopedická, výuka hry na flétnu
14:15 - 14:45 hygiena, svačina 14:15 - 14:45 hygiena, svačina
14:45 - 15:45 odpolední zájmové činnosti dětí 14:45 - 15:45 odpolední zájmové činnosti dětíPočet návštěvníků: