;

O nás

Mateřská škola sídlí v obecní budově bývalé základní školy. Od roku 1993 byly postupně provedeny rekonstrukce celé budovy, z nichž největší proběhla od dubna do srpna 2019, a byla na ni získána dotace ve výši necelých 4 milionů Kč. Nyní má mateřská škola tři heterogenní třídy s kapacitou 67 dětí.

V přízemí MŠ se nachází třída sluníček pro nejmladší děti, toalety s umývárnou, šatny, jídelna, sklad a prostorná kuchyně vybavena v nerezu.

V mezipatře je ředitelna a zároveň kancelář pro vedoucí školní jídelny a archiv.

V prvním patře jsou dvě prostorné třídy - třída berušek a kytiček. Nechybí zde toalety s umývárnou. Vybavení tříd, hračky, náčiní, vše odpovídá potřebám dětí, slouží k výchovně – vzdělávacímu procesu práce s dětmi.

Prosluněná školní zahrada se nachází asi 100 metrů pod MŠ. Je vybavena pískovištěm, zahradními průlezkami, horolezeckou stěnou, skluzavkou, závěsnými houpačkami, lany a kolotočem. Přibyla i prostorná pergola, která slouží dětem na hraní a vyrábění, ale je pro ně i úkrytem před sluncem. Nechybí zde buňka pro ukládání hraček – V letních měsících roku 2022 došlo k revitalizaci školní zahrady. Byla prodloužena až k potoku a rozšířena o nové prvky, které dětem umožňují rozvíjet tělesnou zdatnost, podporují jejich hru. Jsou to lezecké prvky, skluzavky, prolézací tunely, závěsná houpačka – hnízdo, smyslový chodník, zvonkohra, tabule, vyvýšené záhonky na pěstování zeleniny a květin.


ORGANIZACE DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

TŘÍDA BERUŠEK A SLUNÍČEK   TŘÍDA KYTIČEK  
06:00 - 09:30 spontánní hry dětí, nabídka plánovaných, řízených činností a plnění cílů ve skupinách a individuálně, ranní cvičení, svačina 06:00 - 10:00 spontánní hry dětí, plánovaných, řízených činností a plnění cílů ve skupinách, a indiv. ,ranní cvičení, svačina
09:30 - 11:30 pobyt venku 10:00 - 12:00 pobyt venku
11:30 - 12:00 oběd 12:00 - 12:30 oběd
12:00 - 14:15 hygiena, odpočinek dětí 12:30 - 14:15 hygiena, odpočinek, předškolní aktivity, péče speciálně pedagogická, logopedická, hra na flétnu, pobyt venku…
14:15 - 14:45 hygiena, svačina 14:15 - 14:45 hygiena, svačina
14:45 - 16:00 odpolední zájmové činnosti 14:45 - 16:00 odpolední zájmové činnosti