;

Akce MŠŠAktualizace dne: 30.08.2023
Rok 2023

ZÁŘÍ

12. 9. V 17.00 HOD. – SCHŮZKA S RODIČI

18. 9.DIVADLO SRDÍČKOVÉ VÍLY ,,HRNEČKU VAŘ“

ŘÍJEN

19. 10. V 16.00 HOD. - AKCE PRO ,,TATÍNKY“ A DĚTI – SOUTĚŽE V SOKOLOVNĚ

24. 10. SCÉNICKÉ KINO ,,ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ“

LISTOPAD

9. 11. P. KRAUSOVÁ - ,,ZDRAVOVĚDA PRO DĚTI“

28. 11. PŘEDŠKOLNÍ DĚTI VE TŘÍDĚ BERUŠEK ZAČNOU S PLAVECKÝM VÝCVIKEM V LITOMYŠLI

30. 11. SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU

PROSINEC

4. 12. P. VLČKOVÁ - ,,RADUJME SE, VESELME SE“

5. 12. MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA A NADÍLKA V MŠ“

6. 12. ZAČNE PLAVECKÝ VÝCVIK PŘEDŠKOLÁKŮ I VE TŘÍDĚ KYTIČEK

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ V DOMOVĚ SENIORŮ – TERMÍN BUDE UPŘESNĚN

Rok 2024

LEDEN

PLAVECKÝ VÝCVIK OBOU TŘÍD

19.1. HUDEBNÍ POHÁDKA ,,FERDA MRAVENEC“

BESEDA PRO RODIČE

ÚNOR

PLAVECKÝ VÝCVIK OBOU TŘÍD

22. 2. P. BÍLEK - ,,SŮL NAD ZLATO“

BŘEZEN

PLAVECKÝ VÝCVIK

19. 3. AKCE PRO RODIČE A DĚTI - ,,VELIKONOČNÍ TVOŘENÍČKO“

28. 3. P. HRUBEC – LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ ,,PRINCEZNA NA HRÁŠKU“

DUBEN

VYSTOUPENÍ PRO MAMINKY

15. 4. DIVADLO SRDÍČKOVÉ VÍLY - ,,JARNÍ KOČIČKA“

JARNÍ VYSTOUPENÍ V DOMOVĚ SENIORŮ

KVĚTEN

6. 5. – 10. 5. - PŘEDŠKOLNÍ DĚTI POBYT V PŘÍRODĚ

14. 5. ZÁPIS DO MŠ

LEHKOATLETICKÝ TROJBOJ V ČESKÝCH HEŘMANICÍCH

31. 5. OSLAVA DNE DĚTÍ V MŠ

ČERVEN

5. 6. ŠKOLKOSPANÍ

CELODENNÍ VÝLET

P. NOVÁKOVÁ – MYSLIVOST

20. 6. POHÁDKOVÁ VESNICE

21. 6. AGENTURA PERNŠTEJN - ,,AFRICKÉ POHÁDKY“

24. 6. SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

NĚKTERÉ TERMÍNY A OSTATNÍ AKCE SE BUDOU ŘEŠIT BĚHEM ROKU…