;

Projekty


EVROPSKÁ ÚNIE
Šablony pro MŠ a ZŠ I.
CZ.02.02.XX/00/22_002/0000363
VÝŠE PODPORY – 500 232,00 Kč
„Tento projekt je spolufinancován EU“.
Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl
Cestou vzájemného porozumění na území ORP Litomyšl
EVROPSKÁ ÚNIE
ŠABLONY III.
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/ 0017262
VÝŠE PODPORY – 293 289,00 Kč
„Tento projekt je spolufinancován EU“.